Figyelem! Az oldal teljeskörű használatához, engedélyezze böngészőjében a Javascript használatát!

Hatósági eljárások, Adatszolgáltatás

A Hatósági (Környezetvédelmi, Természetvédelmi, Vízügyi) engedélyéhez, jóváhagyásához, adatszolgáltatáshoz, nyilvántartások vezetéséhez kötött tevékenységek, beruházások, környezethasználatok előkészítése, megkezdése, folytatása, fenntartása és befejezése kapcsán a kötelezettségek teljesítésében teljes vagy részleges közreműködést nyújtunk. Ezzel nagy bizonyosságal elkerülhető az engedélyező eljárások elhúzódása illetve a nem tervezett hatósági feltételek vagy váratlan bírságok kiírása.

Környezetvédelmi megbízotti teendők ellátása

Környezetvédelmi megbízott foglalkoztatását valamint azt, hogy erre mely tevékenységek végzése esetén van szükség a környezetvédelmi megbízott alkalmazásának feltételéhez kötött környezethasználatok meghatározásáról szóló 93/1996 (VII. 4.) Korm. rendelet írja elő.

Vállaljuk a rendeletben előírt környezetvédelmi megbízotti teendők teljes körű ellátását.

szolgaltatasok-img-01
.

Engedélyekben szereplő határidők nyilvántartása, követése, a szükséges eljárások elvégzése.

A Hatósági engedélyek a folytatott vagy tervezett tevékenységre vonatkozóan határidőket és ehhez kapcsolódó kötelezettségeket tartalmaznak, melyeket nyilvántartania és időről időre teljesítenie kell a környezethasználónak.

Vállaljuk határidők követését, és a kötelezettségek teljesítésében való közreműködést.

Környezetvédelmi, Vízgazdálkodási adatszolgáltatás, bejelentések, bevallások elkészítése, vezetése, benyújtása

Segítünk és szükség esetén átvállaljuk Ügyfeleink különböző adatszolgáltatások, nyilvántartások, bejelentésekkel kapcsolatos feladatainak ellátását, határidők figyelemmel kísérését.

Többek közt a vízkészletjárulékkal (VKJ) kapcsolatos adatszolgáltatások, bevallások, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartások és adatszolgáltatások (HIR), a felszíni vizekkel (FEVI) és Felszín alatti (FAVI) adatlapok elkészítését.

Másodfokú/fellebbviteli eljárásokban/peres ügyekben való közreműködés

Cégek környezetvédelmi szempontú átvilágítása

Felülvizsgáljuk...

a telephelyekre vonatkozó;

  • IPPC (Egységes Környezethasználati Engedély)

  • Vízjogi -

  • Hulladékgazdálkodási- (veszélyes/nem veszélyes)

  • Levegővédelmi-

  • Zajvédelmi engedélyek

érvényességi idejét, előírásait, határértékeit, szakhatósági előírásokat és adatszolgáltatási kötelezettségeket.

a kármentesítéssel kapcsolatos határozatokat;

  • Környezetvédelmi igénybevételre (tényfeltáró)-
  • Beavatkozási terv készítésére vonatkozóan

valamint a fentiek, hatályos jogszabályokkal való összhangját

Cégek környezetvédelmi szempontú átvilágítása

Folyamatosan nyomon követjük a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízgazdálkodási jogszabályok változásait és személyre szabott tájékoztatást nyújtunk az aktuális változásokról.

Vissza