Figyelem! Az oldal teljeskörű használatához, engedélyezze böngészőjében a Javascript használatát!

A vízgazdálkodási bírság megállapításáról szóló 438/2015 (XII.28.) Korm. rendelet

A Magyar Közlöny 2015. december 28-án megjelent 205. számában közölte a 2016. január 1-én hatályba lépő 438/2015 (XII.28.) számú Korm. rendeletet a vízgazdálkodási bírság megállapításáról.

A rendelet célja az eljáró hatóságok által kiszabott bírságok megállapításának szabályozása és a vízgazdálkodási előírások érvényesítése a vízkészleteinkkel való fenntartható gazdálkodás megvalósítása érdekében.

A rendelet 1. melléklete tartalmazza a bírság mértékének meghatározásához szükséges számítási módszereket illetve a képletek alkalmazásához szükséges rövidítések jegyzékét. A rövidítés jegyzékben találhatók a 2. mellékletben beazonosítható szorzók jelei is.

A bírság mértékének kiszámításának fontos eleme a rendelet 3.§-a melyben meghatározza, hogy az engedély nélkül megépített vízilétesítmény értéke a tervezés, az engedélyezés, a beépített anyagok és a kivitelezés költségeiből adódik össze. Kivételt képeznek ezalól azok a víziközművek és a vizek kártételei elleni védelem és védekezés vízilétesítményei melyek fennmaradási engedélyei utólag kerültek kiadásra, ebben az esetben az építmény értéke az engedély nélkül vagy attól eltérően végzett munkálatok költségeiből tevődik össze.

Az ezek alapján megállapított vízgazdálkodási bírságot az azt kiszabó határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül kell teljesíteni a rendelet 4.§ (1) pontjában megadott számlaszámra a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, Központosított bevételek beszedése célelszámolási számla – Vízügy részére.